2020 Mednarodni simpozij: Senzorialno v gledališču

Vodji simpozija Tomaž Toporišič, Rajko Muršič
Organizacijski odbor David Howes, Barbara Pia Jenič, Mojca Jan Zoran, Rajko Muršič, Aleš Novak, Tomaž Toporišič
Koordinatorka organizacijskega odbora Barbara Pia Jenič
Organizatorji Festival Borštnikovo srečanje, Slovenski gledališki inštitut SLOGI, Senzorium, Oddelek za dramaturgijo in uprizoritvene študije ter raziskovalna skupina UL AGRFT UL, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF ULV okviru festivala poteka mednarodni znanstveno-umetniški simpozij, ki se posveča estetsko-senzorični revoluciji, pri čemer združuje raziskovalne moči Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenskega gledališkega inštituta in gledališča Senzorium, ki se osredotoča na umetniške raziskave senzorialnega jezika. Glavni cilj simpozija je preiskati pretežno neznano in neraziskano, a pomembno področje uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, ga na novo osvetliti z uprizoritvenimi študiji, antropologijo, kulturologijo in drugimi področji umetnosti in kulture.
Senzorialno in senzorično gledališče je danes povezano z zelo priljubljeno vejo čutno vključujočih oziroma potopitvenih gledališč, ki so nastala ob prelomu tisočletja kot privlačna uprizoritvena forma. V odnos med izvajalcem, občinstvom in performansom vnaša posebno igrivost. Medtem ko so se razprave in razpravljanja o imerzivnih gledaliških praksah v glavnem osredotočila na produkcijo in fenomene urbanih gledaliških skupin, ki so si pridobile sloves začetnikov na tem področju, se zdi, kot da smo zanemarjali ali celo pozabili na praktike senzorialnega ali senzoričnega gledališča, ki že več desetletij razvijajo imerzivne metodologije, a so te na žalost še vedno v veliki meri ostale nedokumentirane in neraziskane.
Cilj simpozija je spodbuditi raziskave in razprave o senzorialnem v gledališki kulturi in razprostreti krila teorije in refleksije tudi na poetike čutov kolumbijskega gledališkega režiserja Enriqueja Vargasa in njegovih privržencev. S tem skuša razširiti dosedanja okvirjanja senzoričnih uprizoritvenih praks in raziskati njihov transformacijski potencial. Cilj je tudi povezati sodobno senzorialno gledališče in kulturo z Victorjem Turnerjem in njegovim “prestopanjem praga, ki ločuje dve ločeni področji, tisto, povezano s predritualnim ali preliminarnim statusom subjekta, drugo pa z njegovim postritualnim ali postliminalnim statusom”.
Senzorialno gledališče se je v Sloveniji začelo leta 1996 s premiero Oraculos Enriqueja Vargasa, svetovno znanega režiserja Theatro de los sentidos (Gledališče čutil), ki je ta specifični sistem preko svojega ustvarjalnega dela predstavil skupini sodelujočih slovenskih umetnikov in kulturni sferi. V Sloveniji senzorialni jezik razvija zavod Senzorium, v svetu obstaja več kot trideset tovrstnih raziskovalnih skupin. Eden najvidnejših protagonistov senzoričnih oziroma multisenzoričnih raziskav, antropolog David Howes, izpostavljeni gost mariborskega simpozija, poudarja, da čas pravcate senzorične revolucije šele prihaja, pri čemer presega kontekst performativnih, jezikovnih, kulturnih, afektivnih, prostorskih, ontoloških in drugih obratov sodobne humanistike in družboslovja.
Na dogodku pričakujemo intervencijo vabljenega umetnika in uvodnega govorca Enriqueja Vargasa iz Barcelone, mednarodno antropološko in kulturološko raziskovalno zasedbo: Davida Howesa iz Montreala v Kanadi, Helmi Järviluoma-Mäkelä s Finske, Rajka Muršiča (FF UL), Mojco Terčelj (FHŠ Koper); raziskovalce in praktike uprizoritvenih praks: dramaturginjo Jano Pavlič, režiserko Barbaro Pio Jenič ter Barbaro Orel in Tomaža Toporišiča (oba z UL AGRFT); teoretične vpoglede filozofa Simona Hajdinija (FF UL) in psihologa Igorja Areha (FVV Maribor) ter teoretično-kreativne uvide v umetnost vonjev nizozemske kustosinje Care Verbeek in belgijskega kreativnega raziskovalca vonjev Petra de Cupera.
Prispevke o raziskavah specifičnih predstav in uprizoritvenih modelov ter primerov senzorialnega v gledališču, uprizoritvenih praks in senzorične kulture ter čutnega na splošno, o posebnostih senzorialnih jezikov znotraj sodobne imerzivne kulture ter o senzoričnem kot možnem orodju za socialno posredovanje in združevanje različnih družbenih skupin nadgrajujeta senzorialna delavnica in čutni sprehod po Mariboru.Simpozij pripravljamo v sodelovanju z UL AGRFT v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Prispevke nadgrajujeta senzorialna predstava in čutni sprehod po Mariboru.

URNIK in VIDEO POSNETEK Četrtek, 15.10. 
13.45 Otvoritveni nagovori
14.00 – 14.45 Otvoritveno predavanje: Enrique Vargas. GLEDALIŠČE ČUTOV (video prenos)
14.45 – 15.00 Odmor 
1. panel ANTROPOLOGIJA IN DRAMATURGIJA SENZORIČNEGA
15.00 David Howes, Concordia University, Montreal, antropolog (video prenos): Sledeč nosu: sledenje proizvodnje in posredovanja antropološkega znanja
15.30 Diskusija
16.00 Rajko Muršič, FF UL, antropolog: Med aisthēsis in colere: izvajanje vsakdana in improviziranje kulture
16.20 Diskusija
16.40 Tomaž Toporišič, AGRFT UL, teatrolog: Uprizarjanje senzorične liminalnosti
17.00 Diskusija18.00 Občutenje mesta: senzorialni sprehod po Mariboru (Rajko Muršič)

URNIK in VIDEO POSNETEK   Petek, 16, 10. 
2. panel: METONIMIČNOST VONJA 
11.00 Caro Verbeek, Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemska (video prenos): “Vonj, samo vonj je dovolj za nas zveri!” – (politična) vloga vonja v času avantgarde
11.20 Diskusija
11.30 Simon Hajdini, Filozofska fakulteta UL, filozof: Ime rože 
11.50 Diskusija
12.00 – 12.15 Odmor 

3. panel: ESTETIKE POTOPITVE
12.15 Peter de Cupere, PXL-MAD, Belgija (video prenos): Vohalni kontekst, koncept in olfaktorni transferji 
12.35 Diskusija
12.45 Barbara Pia Jenič, Senzorium, režiserka in igralka
Igor Areh, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, psiholog: Umetnost potopitve v dogajanje z vonji in senzorialnim gledališkim jezikom 
13.10 Diskusija
13.30 – 15.00 Odmor za kosilo

4. panel: VSAKDANJA IN TEATRALIZIRANA SENZORIČNOST
15.00 Helmi Järviluoma-Mäkelä, UEF, Finska, antropologinja: Ubesedovalno oživljanje senzorialnega življenja skozi gibanje: senzobiografski sprehodi z umetniki v Ljubljani in Turkuju
15.20 Diskusija
15.30 Barbara Orel, UL AGRFT, teatrologinja: Svet vonjav v slovenskih scenskih umetnostih 
15.50 – 16.00 Diskusija 
16.00 – 16.15 Odmor za kavo
16.15 – 17.00 Zaključna diskusija

17.00 Občutenje mesta: senzorialni sprehod po Mariboru (Rajko Muršič)